BD VILLA ( Ảnh thực tế )

Year : 2020 Location : T.Bình Dương Area : 900m2
" Điểm giao thoa giữa không gian kiến trúc , ánh sáng và gió "