NTD HOUSE

Year : 2019 Location : Nguyễn Thị Định - TP.Hà Nội Area : 240m2 - 6 Tầng