Facebook Tiktok Zalo Pinterest

PAK BUILDING (CONS)

“PAK OFFICE” là một không gian làm việc mở và linh hoạt. Bằng việc dành một khoảng diện tích thông tầng lớn, tạo ra sự kết nối trong toàn bộ không gian của văn phòng khiến cho các hoạt động diễn ra trong văn phòng trở nên cởi mở và thú vị hơn các thành viên dễ dàng có được sự liên kết, giao tiếp với không gian xanh và với các đồng nghiệp khác. Tại không gian mang đậm chất sáng tạo này, cùng nhau chúng tôi tạo ra những sản phẩm tâm huyết gửi tới những khách hàng của PAK