PAK - Giải thưởng Kiến Trúc Xanh Việt Nam

Giải 3 Kiến Trúc Xanh Việt Nam 2016 
Kiến Trúc Sư : Nguyễn Thành Phương ( CEO PAK Architects )
Đồ án : SPACE OF SCHOOL 
" Trường chuyên cấp 3 - Nguyễn Huệ "
 

" Đồ án đã tạo ra những khoảng trống với các chức năng đa dạng xen lẫn vào trong các không gian làm phá vỡ cấu trúc trường học truyền thống vốn rất cứng nhắc và tẻ nhạt, không gian trường học trở nên năng động và thú vụ hơn. Làm nổi bật lên được giá trị của tính cá nhân và tính tập thể trong 1 môi trường học hiện đại "