Facebook Tiktok Zalo Pinterest

PAK HEADQUARTER

Dự án trụ sở văn phòng "PAK Headquater". Một không gian làm việc mở, giúp kết nối cảm xúc giữa con người với thiên nhiên sẽ tạo ra những cảm hứng sáng tạo mới mẻ cho đội ngũ PAK Archi chúng tôi.