SPEC GO GREEN AWARD

Year : 2016 Location : TP.Hà Nội Area : 1ha
Đồ án trường học : SPACE OF SCHOOL
Giải 3 Kiến Trúc Xanh Việt Nam 2016